Cenník:

 
Palivové 2014              
Haluzina    2 €
Mäkké   7 €
Tvrdé                   9 €
Vláknina             35 €
III. C  40 €

 

Palivové 2015  
Haluzina   2 €
Mäkké   7 €
Tvrdé   9 €
Vláknina 35 €
III.C 40 €

 

Každý podielník, ktorý chce uplatniť zľavu 50% z 10 prm ( 3,50 € ), musí odpracovať 8 hodín v našom spoločenstve.