Oznamy

Oznam o brigáde

01.09.2015 17:47
Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava, pozemkové spoločenstvo oznamuje podielnikom, že dňa 12. 09. 2015 o 6:30 h  sa uskutoční brigáda. Brigáda zahŕňa úpravu cesty, osadenie prepustov a vyžínanie. Prípadný záujem hláste na tel. čísle 0907467608. 

Podielnictvo

29.06.2014 14:48
Každý podienik spoločenstva si môže požiadať u predsedu o Kartu podielnika s presným počtom metrov štvrocových.