Podielnictvo

29.06.2014 14:48

Každý podienik spoločenstva si môže požiadať u predsedu o Kartu podielnika s presným počtom metrov štvrocových.