Výdavky spoločenstva 2021

 
     Názov cena datum
1      
2      
3      

     

 

 

Výdavky spoločenstva 2020

 
     Názov cena €

datum
1 Vykon činnosti OLH 548.35 05.02.2020
2 DPH 125 20.04.2020
3 Uprava cesty bagrovanie Švač Peter 100 05.07.2020
4 Valerian Buc SAFETY Pož, technik 70 24.08.2020
5 Profievidencia Ročny polatok 58.23 13.04.2020
6 Webstranka Poplatok 14.95 27..07.2020
7 Daň za pozemky 172.01 14.10.2020
8 Odmena za vedenie spololočenstva Rabatin jan 200 31.12.2020
9 Poplatok učtu 116.6 31.12.2020

     

 

 

Výdavky spoločenstva 2019

 
     Názov cena €
 
datum
1 Valné zhromaždenie poštovne,obalky 151 05,04.2019
2 Kolok na leny urad 16.50 29.04.2019
3 Pladba webstranka 14.95 21.07.2019
4 Vykon činnosti OLH 458.03 07.01.2019
5 Profievidencia Ročna uhrada 97.05 06.03.2019
6 Uhrada DPH  290.58 06.03.2019
7 Matice šruby na lavičku 10.20 22.09.209
8 Farba na posed 15.30 30.09.2019
9 Daň za pozemky 2019 172.01 08.11.2019
10 Poplatok učtu za rok 2019 99.49 31.12.2019

 

Výdavky spoločenstva 2018

 
     Názov cena € datum
1 Michal Tkač 458,03 24,1,2018
2 Poplatok učtu za .r.2018 109,04 31,12,2018
3 DPH za r, 2017 165,26 27.03,2018
4 Daň za pozemky Obec Kaľava 172,01 19,09,2018
5 Vypracovanie Zmluvy ing Čurilla Štefan 200 17,12,2018
6 Poštovne na VZ 25,25 19,03,2018
7 Vydavky na VZ 95,30 20,04,2018
8 Kros ekon, softver 96 23,06,2018
9 Predlženie domeni Urbariat EU 14,95 22,07,2018/
10 Farba do tlačiarne ing Štefan Čurilla 22,40 12,10,2018
  Spolu 1358,24 31,12,2018

 

Výdavky spoločenstva 2017

 
     Názov cena € datum
1 Michal Tkač  458,03 2,01,2017
2 Daň za pozemky 172,01 21,09,2017
3 Poplatok učtu 2017 83,67 31,12,2017
4 Projek ing  Kapusta František jamnik 30 16,01,2017
5 Cestovne vyd, SNV Požiarnici Podanie žiadosti 10 16,01,2017
6 Farba na ozn. 2,99 25,01,2017
7 Podaci list. lesy Banska bystrica 1,4 28.01,2017
8 Podpisanie Zmluvy Požiarnici SNV  Cest,vyd. 10 30,01,2017
9 Vyhot, cenovej ponuky pani Hricova 20 14,02,2017
10 Vydavky na VZ 112 28,04,2017
11 Nakup pstruhou 277ks  po 0,18cent krmivo 60 14,05,2017
12  Odmena Predsedovi urbariátu 400 29,04,2017
13 Kolok lesny urad 30 29,06,2017
  spolu 1390.01  
       

 

Výdavky spoločenstva 2016

 
     Názov cena datum
1 DPH 2016 146.13 € 22.03.2016
2 Valné zhromaždenie 201.34 € 13.04.2016
3 Material na lavičku 37.91 € 06.06.2016
4 Rura korugovana 5ks 620 € 19.07.2016
5 Brigada plus nafta na upravu cesty 122 € 23.06.2016
6 Obec Kaľava Daň 172.01 € 05.09.2016
7 Geometr. plán Ján Zeman 252 € 15.11.2016
8 Ing. arch. Martin Čurilla 150 € 14.12.2016
9 Poplatok Stavebný úrad 100 € 16.12.2016
10 Požiarný technik 110 € 14.12.2016
11 Predlženie web stránky 14.95 € 31.12.2016
12 Poplatok za účet 2016 68.48 € 31.12.2016
13 Odmena OLH 458.03 € 2016
  spolu    

 

Výdavky spoločenstva 2015

 
  Názov cena dátum Zaplatené
1. Valné zhromaždenie, občerstvenie, obálky, oštovné 224.51€ 6.3.2015 224.51 €
2. DPH za rok 2014 70.90 € 2015 70.90 €
3. Poplatok za  výrub - ŽP obec Kaľava 100 €   100 €
4. Dan za pozemky  172.01 € 26.08.2015 172.01 €
5 Uprava cesty 160.58 € 11.09.2015 160.58€
6 Zmluva OLH 458.03 € 14.12.2015 458.0 2015
7 Poplatok učtu 57.66 € 31.12.2015 31.12.2015

 

 

Výdavky spoločenstva 2014

 
  Názov cena dátum Zaplatené
1. Daň za pozemky 172.01 € 17.07.2014 172.10 €
2. Kolky za zmluvu 65 € 28.05.2014 65 €
3. overenie podpisu 3 € 17.07.2014 3 €
4. slovnaft. cesta do PP .S.N.V 2 krat 20 € 17.07.2014 20 €
5. platba požiar. Buc za dok. 80 € 17.07.2014 80 €
6. Reg. domeny  urbar kaľava 14.95 € 17.07.2014 14.95 €
7. Uprava . cesty 167.84 € 16.08.2014 167.84 €
8. DPH za rok 2013 105.88 € 2014 105.88 €
9. poplatky za ucet 2014 55.25 € 31.12.2014 55.25 €
10. kanc.potreby,kazety do tlaciarne 40.50 € 31.12.2014 40.50 €
  SPOLU

 

  724.52 €